Terminaro au~ Vortaro en GO-Ludo (provata, lasta g^isdatigo: 2002.Jan.12)

parto I-R

(R):de s-ro Reimann
(S):de s-ro Sakurai, (xS):ne konsentita de li

Japana termino ekspliko grafikaj^o
IC^IGOO-MASU angula kvadrato je 3x3 linioj originala signifo: c^arpentista mezurilo kapacitig^is c^irkau~ 180 kubaj centimetroj
IGO formala nomo por GOo
IKASU vivigi {malamikajn s^tonojn} uzata en ambau^ okazoj, lau~ intenco au~ malgrau~ antau^intenco de la ludanto. kiel ne termono, egalas 'utiligi'
IKIRU vivi
IKKEN-S^IMARI(IKKEN-J^IMARI) unupunkta monopolumo kombino de superstela punkto kaj substela punkto
IKKEN-TAKAGAKARI unupunkta pretendumo
INSEI porprofesia lernanto en NIHON-KI-IN
IPPOOJ^I(IPPOUJ^I) ununura teritorio
IS^I s^tono
ISOGANAI ne urg^a
ITTE-JOSE-KOO KOO kun unulibero por Blanko (au~ Nigro),KOO je unumeta diferenco
J^I-DORI-GO(J^I-TORI-GO) teritoriema GO-ludo kie ambau~ ludantoj konkuri en gajni teritoriojn preskau~ sen batalo
J^IGO egalludo kiam ambau~ ludantoj faras egalaj poentoj da teritorio, kun au~ sen KOMIo
J^INGASA-NAKADE mortpunkto c^e triangulo de 4 punktoj
J^ICURI kontanto,reala teritorio
J^OO-SEN(J^OU-SEN) preni c^iam Nigron sen KOMIoj. la handikapo por 1 nivela diferenco por amatoroj, por 2 DANNa deiferenco por profesiuloj
J^OOZU sperta, precipe 7a DANNo
J^UUBANGO 10-luda matc^o (vidu BAN-GO)
NIJ^UUBANGO 20-luda matc^o (vidu BAN-GO)
SANJ^UUBANGO 30-luda matc^o (vidu BAN-GO)
J^UN-MEIJ^IN kvazau~-MEIJ^IN antau~ ol realigo de konkurs-liga sistemo por la MEIJ^IN titolo, 8-DANNuloj nomig^as J^UN-MEIJ^IN"."
J^UNKAN KOO(KOU) cikla KOO
KADOBAN ludo, kiun se oni malvenkus, lia grado malaltig^us, au~ li perdus ian titolon, au~ malvenkus la serian matc^on. Eble, la vorto venis de SMOO, japana lukto?
KAKE-ME falsa okulo
KAKE-ME IKI vivo per falsa okulo
KAKUTEI-J^I certa teritorio
KAMAE formacio en la formaciada stadio, farig^as formacioj.
KEME-NO-KOO testuda karapaco la formo farata post forkapti 2 ligitajn s^tonojn
KEME-NO-KOO NO S^IPPO CUKI testuda karapaco kun vosto
KAMI-TORI minaci s^tonon disigante g^in de alia kontrau~a s^tono kaj kaptante g^in
KAMO malforta kontrau~ulo lau~litere signifas birdon sovag^anason.
KANS^OO g^ui arton
KANS^OO perfekta venko
KARUI malpeza, leg^era
KARUI KATAC^I malpeza formo, leg^era formo
KATA s^ultro kontrau~ malamika s^tono, la punkto alte oblikve najbara nomig^as 's^ultro'.
KATA tipa formo
KATAMERU fortikigi
KAJA japana arbo, plej boba materialo por go-tabulo. angle 'torreya'?
KEIMA c^evala
KEIMA GAKARI (KEIMA + KAKARI) c^evala pretendumo
KEIMA CUGI c^evala ligado
KEIMA U~ATARI c^evala transvado
KIBIS^II severa
KIKASARE elpoentita, malefikigita
KIKI,KIKU unuflanka privilegio povas meti tien, devigante kontaru~ulon meti sekvante.
KIMEUC^I ludi determinante formon.
KIRIKOMI, KIRIKOMU entranc^i
KIZU vundo punkto(j), kiu(j)n kontrau~ulo povas tranc^i
KOGEIMA-S^IMARI(KOGEIMA-J^IMARI)(KEIMA-J^IMARI) (mallarg^a) c^evala monopolumo
MOKU unuo de s^tonoj, teritorioj kaj poentoj
MJOOS^U(MJOUS^U) rimarkinda meto(S), mirinda meto
NI-DAN 2a alt-etapo en GOa gradsistemo
NIDAN-OSAE premi duoble oblikven-surirante
NIGE, NIGERU eskapi
NIGIRI,NIGIRU preni {s^tonojn} en la mano por decidi kiu prenas kiun koloron.Vidu ALDONOn II en INVITO AL GO-LUDO" "
NIKEN ZIMARI (NIKEN + SHIMARI) dupunkta monopolumo
NIKEN TAKA-BASAMI (TAKA{I} + HASAMI) dupunkta alta enkrampado
NOBI-DAS~I,NOBIDASU centren rekten-iri
NOBIKIRI,NOBIKIRU rekten-iri kompletigante la formon
NUKI, NUKU forkapti
OOGEIMA-GAKE (OOGEIMA + KAKE) kroc^ado en larga^ c^evalo
OOGEIMA-GAKARI (OOGEIMA + KAKARI) large c^evala pretendumo
OOGEIMA-ZIMARI (OOGEIMA + SHIMARI) large c^evala monopolumo
OI-OTOSHI lavang kapto
OKASHII stranga, kurioza uzata en la senco 'malbona', ekzemple kiam oni pensas sin malavantag^a.
OKI-GO Go-ludo kun anticipe metitaj s^tonoj
OKI, OKU enmeti
OMOI peza s^tonaro kiu malfacile vivig^as, kaj ne havas bonan procedon por sinoferi.
ORI-KIRI, ORI-KIRU, SAGARI-KIRI, SAGARI-KIRU suben-iri al latero
OSAE-KOMI, OSAE-KOMU enpremi, subpremi
OSAMARI-, OSAMARU sekura, sekurig^i formig^i por havi du okulojn
OSHI-AGE, OSHI-AGERU supren-premi
OSHI-CUBUSHI s^topi internan malamikon evitante morton per interne metita formo, ekzemple 'interna tri'
OSHIRO-GO go-matco c^e Edo-Kastelo
POKA fus^ado[ne termino], foranima meto
RAKU NI facile, trankvile {ne termino sed ordinara vorto}
REN-GO go-ludo inter du tac^mentoj, c^en-go-ludo membroj de ambau~ tac^mentoj ludas unu ludon rondvic^e
ROKUMOKU NAKADE, HANA-ROKU Flora ses{o}
RJOO-ATARI duobla minaco,duobla s^ako
RJOO-GOTE ne-sekviga por ambau~ flankoj uzata en lim-arang^o
RYOO-J^IMARI (RJOO + S^IMARI) {formaciado de} du monopolumoj
RJOO-GAKARI (RJOO + KAKARI) duobla pretendumo
RJOO-KOO duopa alternekapto
RJOO-SENTE sekviga por ambau~ flankoj
RJOO-JOKU ambau~ flugiloj
RJOO-YOKU NO J^IN, RJOO-YOKU NO J^INKEI formacio de ambau~ flugiloj