Terminaro au~ Vortaro en GO-Ludo (provata, lasta g^isdatigo: 2000.dec.9)

parto A-H

(R):de s-ro Reimann
(S):de s-ro Sakurai, (xS):ne konsentita de li

Japana termino ekspliko grafikaj^o
AKI-SANKAKU vaka triangulo,
malplena triangulo(R)
C^OOS^I ritmo
AMAS^I elkuri(S)-HAS^IRU strategio antau~e gajni teritoriojn kaj poste elteni malamikajn atakojn
AGO mentono
AJ^I-U~ARU malbona ebleco(xS) por AJ^I, s-ro Sakurai proponas terminon, gusto, gustumo, au~ AJ^Io
AJ^I GA ARU esti ebleco(xS)
AJ^I GA U~ARUI esti malbona ebleco(xS)
AJ^I NOKORI resti ebleco(xS)
AJ^IU~AI GA ARU gustoplenaAgustuminda
AKUS^U malbona meto
AMAI malsevera, nesufic^a(S)
AMARI-GATAC^I formo, kie atako estis ne plenumita(S)
ANA truo
AORU konkurante iri al centran kampon, tipe kun c^evalaj salutoj kaj c^irkau~ante larg^e kvazau~teritorion
APPAKU subpremi
AS^I GA HAJAI havi longajn krurojn(S) antau~iri al gravaj punktoj(S)
AS^I-BAYA longkura antau~iranta al gravaj punktoj(S)
ATAMA GA DETE IRU antau~iranta al centra kampo
ATAMA O DASU antau~iri al centran kampon
ATE-CUGI minaci kaj ligi kombino de metoj minaci kaj ligi(S)
ACUI dika, fortika, potenca, solida(S) (por formo)
ACUI avantag^a (por poento)
AYA nuanco, ia ebleco
BAN tabulo
BAN-GO GO-konkurso en seriaj ludoj tipe, c^ampioneco estas kokursata en 3, 5, 7 au^ 10-luda matc^o.
BATA BATA (TESUJ^I) j^argono por OI-OTOS^I"
BUCUKARI kolizii(S)
C^OOSEI eterna vivo unu el la regulidoj de japana GOo
DAMATTE CUGI ligi silente ne preferante alian eblan meton ( Ni dubas c^u la vorto meritas kiel termino.)
EGURI akra invado c^e teritoria limo (S)
HUUJ^I-TE sigelita meto por dau~rigi en alia tago de tempo-limita matc^o
HUKURE,HUKURAMI s^velo
GAISEI potencialo forta muro de s^tonoj per kiu oni povas ci^rkau~i larg^an kvazau~teritorion au~ ataki malamikajn s^tonojn
GAMBARU persisti(S), poent-gajnema
GA'C^IRI solide
GOBAN GO-tabulo (vidu BAN")"
GO-MOKU NAKADE interna kvino(S), kvinpunkta mortpunkto
GOZEN-GO GO-Ludo inspektata de S^OOGUNo (vidu 'Historio de GOo')
GO-KEN BIRAKI kvinpunkta etendo
GO(TE) NO SEN(TE) nesekviga meto kiu tamen havas severan sekvontan meton (S)
GUKEI malbona formo, stulta formo
GURU-GURU-MAU~AS^I kapti malamikan s^tongrupon uzante kombinon de sekvantaj taktikoj; 1.oferi s^tonon, 2.elpremi (au~ s^tringi au~ s^nuri), 3. kapti s^tupare.
GYAKU-YOSE nesekviga lim-arang^a meto evitanta malamikan sekvigan lim-arang^an meton
GUZUMI trianguligo(S) la meto, kiu formas vakan triangulon, sed efika por teni sian ligadon kaj eskapi
HAMARI trompita, trompig^i
HANA YORI DANGO preferi teritorion ol potencialon (kiel japana idiotismo g^enerala;) preferi pastbuleton ol floron
HANAMI-KOO KOO kun unuflanka s^arg^o
HANE-AGE supren oblikven-suriri
HANE-KAES~I reciproke oblikven-suriri
HANE-NOBI kombino de metoj oblikven-suriri kaj rekte-iri
HANE-CUGI oblikven-suriri kaj ligi kombino de metoj oblikven-suriri kaj sinligi
HANE-DASHI oblikven-suriri elirante oblikven-suriri elirante el c^evala salto de malamikaj s^tonoj
HANE-KOMI oblikven-suriri kojnante, kojnante oblikven-interiri(S) meto samtempe kaj kojni unupunktan salton de malamikaj s^tonoj kaj oblikven-suriri.
HARA-ZUKE ventro-tus^i
HASAMI-CUKE pinc^-tus^i
HAS^IRI, SUBERI gliti
HEN rando, latero latero signifas precipe la unuan linion.
HENKA vario
HIKKURI-KAES^I renversi
HIRAKI-ZUME etende alproksimg^i (S)
HISSOO-TEN s^losila punkto
HON-KOO aktiva (reala) reciprokapto (KOO)
HON-TE prava (g^usta) meto, esenca meto(S)
HOORIKOMI enj^eti, plong^i(S)
HOS^I-S^ITA malsuprestela punkto 4 malsupraj punktoj de 4 steloj en randoj. distingu de 8 substelaj punktoj en anguloj.
HOS^I-U~AKI akselstela punkto unu el falnke najbaraj punktoj de malsuprestela punktoj